گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
دوشنبه 11 دي 1396 بازدید فرمانده کل ارتش از یکان های منطقه عملیاتی جنوب کشور
بازدید فرمانده کل ارتش از یکان های منطقه عملیاتی جنوب کشور   
1396/10/11 دوشنبه
بازدید فرمانده کل ارتش از یکان های منطقه عملیاتی جنوب کشور   
1396/10/11 دوشنبه
بازدید فرمانده کل ارتش از یکان های منطقه عملیاتی جنوب کشور   
1396/10/11 دوشنبه
بازدید فرمانده کل ارتش از یکان های منطقه عملیاتی جنوب کشور   
1396/10/11 دوشنبه

بازدید فرمانده کل ارتش از یکان های منطقه عملیاتی جنوب کشور   
1396/10/11 دوشنبه
بازدید فرمانده کل ارتش از یکان های منطقه عملیاتی جنوب کشور   
1396/10/11 دوشنبه
بازدید فرمانده کل ارتش از یکان های منطقه عملیاتی جنوب کشور   
1396/10/11 دوشنبه
1 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ