جمعه 10 ارديبهشت 1395  
1390/1/31 چهارشنبه شرايط جديد معافيت ها و كسر مدت خدمت سربازي اعلام شد

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در تشريح تغييرات جديد قانون سربازي گفت: مهلت اجراي مقررات مربوط به ايثارگران و مددجويان براي مشمولان تا پايان سال 90 تمديد شد. 

براساس قانون، فرزند ذكور افراد ايثارگر و رزمنده به ازاي درصد جانبازي و مدت زمان حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، مشمول كسر خدمت سربازي مي شود، همچنين تك فرزند ذكور خانواده هايي كه فرزند معلول داشته باشند مي تواند از معافيت برخورددار شود.

سردار سرتيپ 2 پاسدار موسي كمالي در نشست خبري افزود: قانون مقررات ايثارگري و مددجويان در سال 89 برقرار بود كه بنا به تصميمات اتخاذ شده امسال نيز تا پايان سال تمديد شده است.

وي تاكيد كرد: بنابر تغييرات انجام شده در اين قانون، كسر خدمت بسيجيان فعال از يك سال به شش ماه كاهش يافت.

سردار كمالي در خصوص مشمولان فوق ليسانس و بالاتري كه به ازاي انجام پروژه تحقيقاتي از خدمت آنها كسر مي شد، گفت: امسال نيز اين قانون ادامه داشته و در صورتي كه مشمولان ياد شده پروژه اي تحقيقاتي در ارتباط با نيروهاي مسلح و يا موارد ذكر شده در قانون ارايه دهند، از خدمت سربازي معاف خواهند شد.

به گفته جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح، مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري سه ماه و فوق‌دكترا چهار ماه كسر مي‌شود.

اين مقام نظامي درباره محل خدمت سربازان متاهل غيرغايب تصريح كرد، سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگرفته مي‌شوند.

جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران بدون شوهر زير پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند پسر بالاي 18 سال باشند، يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.

كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند، يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.

وي اظهار داشت: يگانه ‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آن ها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.

كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آن ها هنگام خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.

جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود.

كمالي اعلام كرد، يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از سه سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود.

اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت، مشمولان و كاركنان وظيفه‌ايي كه مدت جبهه آن ها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود.

كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه حضور در جبهه دارند، سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند چهار ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند، پنج ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.

كمالي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند، هفت ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.

جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند، 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.

كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه پنج تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند، چهار ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.

وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند پنج ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند هشت ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد.

وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند.

سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود.

وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي وحمل مهمات به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند.

كمالي اظهار داشت: آن دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آن ها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده است، مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند.

كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آن ها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند.

جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آن ها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شود.

وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه پيشتر برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود.

كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از پنج سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود.

جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه پيشتر به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است.

وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از دو تا هشت ماه كسر مي‌شود كه پيشتر به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد.

اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: پيشتر از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شود.

كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود، بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند.

وي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود.

اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است.

وي اظهار داشت: بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است.

جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌ايي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند، تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه هنگام خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند، تمهيداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است.

كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است.

وي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ

تعداد بازديد زيرپورتال
اين زيرپورتال امروز
تعداد بازديد اين صفحه: 20235
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Ajguest)


Powered By Sigma ITID.