دوشنبه 20 آذر 1396   16:53:17
اسناد مکتوب

اسناد مكتوب اين مركز را مي توان در دو حوزه ارتش ايران قبل از انقلاب و ارتش ايران بعداز انقلاب تقسيم و دسته بندي نمود ؛ در حوزه ارتش ايران قبل از انقلاب اسنادي از قبيل احكام و فرامين قشوني ؛ احكام خزانه داري و ديوان محاسباتي ارتش ؛ پرونده هاي امراي ارتش قبل از انقلاب و... و در حوزه ارتش بعد از انقلاب؛ اسنادي از قبيل اطلاعيه هاي جنگ ؛ اسناد مربوط به عملياتهاي مختلف دفاع مقدس و... در شرايط مطلوبي جهت استفاده محققان و پژوهشگران حفظ و نگهداري و قابل ارائه مي باشد.

بيشتر