پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397   08:31:32
اخبار خانواده ها

طرح جمع آوري اطلاعات نخبگان:

مديريت امور فرهنگي خانواده هاي آجا در نظر دارد در سال جاري گردهمايي باشكوهي با حضور افراد شايسته و برتر شاغلين، بازنشستگان، فرزندان و همسران برگزار نمايد لذا خواهشمند است در صورت واجد شرايط بودن فرم مربوطه را تكميل و به آدرس ثبت شده ارسال نمائيد.

تفاهم نامه با موسسه رعد الغدير:

معاونت فرهنگي و روابط عمومي سازمان عقيدتي سياسي آجا جهت تقويت روحيه و استحكام بناي خانواده هاي معلولان جسمي آجا طي تفاهم نامه اي با موسسه نيكوكاري رعد الغدير در كل كشور به اتفاق نظر رسيده كه موسسه مذكور مكلف مي باشد ثبت نام 15% از ظرفيت كلاسهايش در اقصي نقاط كشور در سال 93-92را بصورت رايگان به معلولان جسمي آجا اختصاص دهد. شعبه مركزي آن به نشاني تهران، يافت آباد، خيابان جواد زنديه، ضلع شمالي پارك شهر، پلاك1 بشماره تلفن 66305352 مي باشد.

مجله خيمه:

بمنظور تقويت بنيه مذهبي – اجتماعي در كوي هاي سازماني و هيئت هاي مذهبي اجا مجله خيمه به صورت رايگان همه ماهه در مراكز ياد شده توزيع مي گردد.

بيشتر