فرم
کد ملی
کد امنیتی
 

 
امتیاز دهی
 
 


1) اين سامانه جهت اعلام كد رهگيري شركت در آزمون دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي ايثارگران و رزمندگان وظيفه ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
2) اين سامانه در حال حاضر صرفا پاسخگوي ايثارگران محترمي است كه داراي كارت ايثار بوده و در صورتي كه جزو كاركنان «پايـور» هستند مدت حداقل هشت ماه و در صورتي كه جزو كاركنان «وظيفه» باشند حداقل دوازده ماه در مناطق عملياتي حضور داشته باشند.
3)    امتياز فوق صرفاً جهت استفاده شخص رزمنده بوده و همسر و فرزندان او مشمول اين امتياز نمي‌باشند.
4)    ايثارگران و رزمندگان پايور آجا لطفاً به بخش مربوط به كد رهگيري كاركنان پايور مراجعه فرمايند
5)  چنانچه كاربران بدلايلي موفق به دريافت كد رهگيري نشدند با سازمان صادركننده كارت ايثار تماس حاصل نمايند.