گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
چهارشنبه 25 مرداد 1396 بازدید جانشین فرمانده کل ارتش از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان
1   
1396/5/25 چهارشنبه
5   
1396/5/25 چهارشنبه
9   
1396/5/25 چهارشنبه
13   
1396/5/25 چهارشنبه

2   
1396/5/25 چهارشنبه
6   
1396/5/25 چهارشنبه
10   
1396/5/25 چهارشنبه
14   
1396/5/25 چهارشنبه

3   
1396/5/25 چهارشنبه
7   
1396/5/25 چهارشنبه
11   
1396/5/25 چهارشنبه
15   
1396/5/25 چهارشنبه

4   
1396/5/25 چهارشنبه
8   
1396/5/25 چهارشنبه
12   
1396/5/25 چهارشنبه
16   
1396/5/25 چهارشنبه
1 2 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ