مجله سرباز
215
ماهنامه سرباز - شماره 215 ارزش پرهیزکاری/ راهبرد ولایت/ سخن سردبیر/ شهید بر قله تاریخ/ یک نیمروز با گروه واکنش سریع شهید ستارى/ حدیث باغ و بهاران/ دوران / سربازى، پر از خاطره است/ اعتماد بین فرمانده و سرباز باعث انهدام هدف شد/ هم خدمتى ها/ وظیف هشناسان برتر/ غریب آشنا/ نماز، تمام/ دین است/ خودشناسى، راهى به سوى خداشناسى/ شایستگان در قرآن/ آشنایى با هنرهاى اسلامى/ آشنایى با جنگ افزار/ شعر در ترازوى نقد/ تصمیم.../ فیلم شروع شد، ما عاشق شدیم/ گروه تروریستى نوظهور داعش/ آشنایى با مشاهیر ایران/ آشنایى با مشاهیرجهان/ یک جام، یک رؤیا/ عبور از چارچوب/ اخبار سربازى/ هندبال، ورزشى گروهى/ تری نها/ نکته هاى آموزنده/ جایگاه بهداشت در اسلام/ کمی بخندیم/ سرگرمی
فايلها
Sarbaz 215 low.pdf 5.26 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

تعداد بازديد اين صفحه: 3170