اخبـــار
امیر خلیلی:

1396/1/9 چهارشنبه

نمایشگاه هوایی راهیان نور مصداق تبدیل ثروت به فناوری است

خلبان پیشکسوت دوران دفاع مقدس گفت: بنا به تعبیر مقام معظم رهبری دفاع مقدس ثروت عظیمی است که نیاز دارد به فناوری تبدیل شود و نمایشگاه هوایی راهیان نور مصداق تبدیل ثروت به فناوری است.

 
12345678910...>>>