دوشنبه 25 آذر 1398   17:06:34
آرشیو روزنامه

تاريخچه:

      مركز اسناد سازمان بعنوان يكي از مراكز مهم تخصصي در حوزه نظامي در سطح كشور به دنبال تأسيس اين سازمان در سال 1359 در فضايي به وسعت 200 متر مربع بنيان نهاده شد. مركز اسناد، بنابر اهداف و وظايف سازماني خود، مسئوليت گردآوري و سازماندهي اطلاعات ومدارك نظامي موجود در ارتش را بر عهده دارد ازاين رو درآيين نامه ستاد فرماندهي ارتش آمده است كه در هنگام امحاء اوراق، اسنادي كه جنبه تاريخ نظامي دارد بايد به مركز اسناد سازمان عقيدتي سياسي منتقل شود. اين مركز پس از آغاز به كار، شروع به جمع آوري باقيمانده اسناد و تصاوير تاريخ- نظامي موجود و پراكنده در ارتش نمود،‌ ‌‌‌با آغاز جنگ تحميلي اخبار و وقايع جبهه هاي جنگ و دفاع مقدس،  اطلاعيه هاي ستاد مشترك ارتش، مصاحبه با رزمندگان و آثاري ازاين دست روز به روز داشته هاي اين مركز را مضاعف مي ساخت. پس از پايان جنگ نيز اسناد و اطلاعاتي نظير اسناد عمليات هاي نظامي كه رفته رفته از حيطه طبقه بندي محرمانه خارج مي شد در اختيار اين مركز قرار گرفت. همچنين نظر به اينكه در اين حوزه نشريات ادواري و روزنامه هاي متعددي تهيه و آرشيو مي گردد بخشي از لينك به معرفي منابع( اسناد،كتب، نشريات و تصاوير و فايل هاي صوتي تصويري ) مذكور اختصاص يافته است.

با توجه به اهميت گردآوري و سازماندهي منابع نظامي ، در اين مركز تلاش هايي در جهت ارائه خدمات بهتر و بيشتر به پژوهشگران، دانشجويان و محققان حوزه نظامي و تاريخ نظامي به عمل آمده است كه از آن جمله مي توان به الكترونيكي نمودن اسناد و آثار كه در حال انجام مي باشد اشاره نمود.

مركز اسناد سازمان عقيدتي سياسي ارتش از ارتباط با پژوهشگران ، صاحبان قلم و علاقمندان به مسائل نظامي و تاريخ نظامي استقبال نموده و پذيراي نظرات ارزشمند آنها خواهد بود.

 

ارتباط با ما :

تهران- خيابان شريعتي- چهارراه شهيد قدوسي(قصر)-خيابان قدوسي – نبش خيابان ستاد كل نيروهاي مسلح- سازمان عقيدتي سياسي  ارتش جمهوري اسلامي ايران.  

بيشتر