پنجشنبه 1 اسفند 1398   00:54:56
اخبار نیروی هوایی
در راستای ارتقای بنیه معنوی؛ سربازان وظیفه پادگان آموزشی امیرالمومنین نیروی هوایی به اماکن زیارتی اعزام شدند

کارکنان وظیفه نیروی هوایی ارتش به منظور گرامیداشت مقام امامزادگان و طرح مصباح به زیارت حضرت شاه عبدالعظیم حسنی اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی نهاجا، به همت عقیدتی سیاسی پادگان آموزشی تیپ حضرت امیرالمومنین(ع) نیروی هوایی ارتش تعدادی از سربازان وظیفه این مرکز آموزشی به منظور اجرای طرح مصباح1، گرامیداشت مقام امامزادگان، بزرگان دینی و تقویت بنیه دینی، معنوی به زیارت حضرت شاه عبدالعظیم حسنی آن عالم دینی به شهر ری اعزام شدند.

گفتنی است: اردوهای زیارتی طبق نظرسنجی و نیاز سنجی انجام شده در ارتقاء روحیه سربازان تاثیرات مثبت و بسزایی داشته و درخواست تداوم اجرای این برنامه ها از سوی سربازان وجود دارد.

 
امتیاز دهی