چهارشنبه 30 بهمن 1398   23:32:04
اخبار نیروی هوایی
با حضور فرمانده پایگاه شهید دوران؛ همایش میدانی پاکسازی کوی سازمانی در پایگاه هوایی شیراز برگزار شد

امیر لشکری و جمعی از فرماندهان پایگاه هوایی شهید دوران در قالب یک همایش میدانی و ارتقاء سطح سلامت محیط اقدام به جمع آوری زباله های سطح کوی های سازمانی پایگاه کردند.

به گزارش روابط عمومی نهاجا؛ امیر سرتیپ دوم خلبان اسماعیل لشکری فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران ضمن همراهی با فرماندهان در همایش میدانی پاکسازی محیط های سازمانی پایگاه، گفت: ما فرماندهان باید کار فرهنگی را از خودمان شروع کنیم و هیچ عیب و عاری نیست که در روزهایی از هفته به پاکسازی محیط زیست خودمان بپردازیم.

وی در ادامه افزود: نظافت محیط از جمله کارهای زیبای فرهنگی است که در جای جای دنیا نیز مرسوم بوده و باید این فرهنگ را به نسل آتی نیز آموزش دهیم چراکه بر اساس آموزه های دینی وقتی مسئولین اقدام  عملی به کارهای اینچنین می کنند، برکات زیادی به همراه خواهند داشت.

امیر لشکری در پایان تصریح کرد: یکی از برکالت این کار آن است که غرور ریاست در آدمی می شکند و دیگر اینکه تابوی کراهت برخی مشاغل همچون پاکبانی نیز از بین می رود و روحیه صفا، صمیمیت و همیاری در میان کارکنان بخش های مختلف نیز توسعه می یابد.

 
امتیاز دهی