اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در آغاز جنگ تحمیلی
اطلاعيه شماره هفت ستاد مشترك ارتش


بسمه تعالي

در اجراي فرمان رياست جمهور و فرماندهي كل نيروهاي مسلح مبني بر احضار پرسنل وظيفه خدمت منقضي سال 1356 مراتب زير جهت اطلاع هموطنان آگاه و مسلمان اعلام مي گردد:

1- كليه پرسنل وظيفه ايكه خدمت زير پرچم خود را در سال 1356 در درجات افسري،درجه داري و سربازي وظيفه به پايان رسانيده اند موظفند از روز سه شنبه 1/7/1359 با در دست داشتن كارت پايان خدمت و دو قطعه عكس 4*6 خود را به نزديكترين هنگ يا گروهان يا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت خود معرفي كنند.ضمنا هنگ ها يا گروهان ها و يا پاسگاه هاي ژاندارمي مكلفند از آنان ثبت نام نمايند.

2- در صورتيكه احضار شدگان كارمند يا كارگر يكي از وزارتخانه ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا بخش خصوصي باشند شغل آنان در مدت خدمت احتياط براي آنها محفوظ خواهد ماند و سازمانهاي دولتي و غير دولتي كه كاركنان آنان براي خدمت احتياط احضار مي شوند موظفند آنان را در خاتمه احضار در همان مشاغل قبلي بكار گمارند.

3- كليه سازمانهاي بخش دولتي و خصوصي مكلفند به منظور آمادگي و عزيمت احضارشدگان به يگان هاي مربوطه كه از طريق اداره وظيفه عمومي متعاقبا اعلام خواهد شد سه روز مرخصي (علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه) با استفاده از حقوق به آنان اعطا نمايند.

4- احضار شدگان حقوقي معادل حقوق افسران و درجه داران و افراد هم درجه كادر ثابت از ارتش دريافت خواهند داشت.

5- با احضارشدگان در صورت امتناع از معرفي خود برابر مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش رفتار خواهد شد.

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران


از طريق لينك زير مي توانيد فايل پي دي اف مربوط به اصل سند را دريافت كنيد.

فايلها
07.pdf 414.404 KB
 
امتیاز دهی