اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در آغاز جنگ تحمیلی
اطلاعيه شماره بيست و نه ستاد مشترك ارتش

بسمه تعالي

با توجه به تجاوزات دولت بعث عراق به منافع ملت مسلمان ايران بدينوسيله اعلام مي دارد

1- كليه كشتيهايي كه در منطقه غير محفوظه خليج فارس و درياي عمان تردد مي نمايند موظفند بر مبناي موازين بين المللي پرچم اصلي مليت خود را برافراشته دارند و در مقابل سوالات يگانهاي دريايي جمهوري اسلامي ايران مسئول به دادن پاسخ صحيح مي باشند.

2- چنانچه محموله اي متعلق به دولت بعث عراق از طريق هر بندري در خليج فارس حمل شود دولت جمهوري اسلامي ايران مسئوليتي در مقابل كشتي و بندر مربوطه متقبل نخواهد شد.

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران

59/7/1


از طريق لينك زير مي توانيد فايل پي دي اف مربوط به اصل سند را دريافت كنيد.

فايلها
29.pdf 351.135 KB
 
امتیاز دهی