اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در آغاز جنگ تحمیلی
اطلاعيه شماره بيست و هفت ستاد مشترك ارتش

بسمه تعالي

به كليه كشتي هاي تجارتي موجود در لنگرگاه اروندرود و آبهاي مجاور كه دشمن از آنان به عنوان وسيله اي براي استتار و حفاظ استفاده مي نمايد و يا خواهد نمود اعلام مي گردد كه بلافاصله منطقه را ترك نمايند در غير اينصورت ارتش جمهوري اسلامي ايران تعهدي در مورد خسارات وارده به كشتي هاي مذكور را نخواهد داشت.

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران

59/7/1


از طريق لينك زير مي توانيد فايل پي دي اف مربوط به اصل سند را دريافت كنيد.

فايلها
27.pdf 361.976 KB
 
امتیاز دهی