اطلاعیه های ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در آغاز جنگ تحمیلی
اطلاعيه شماره بيست و يك ستاد مشترك ارتش

از: نداجا-عمليات پست فرماندهي

به: سماجا 3 مركز فرماندهي

بسمه تعالي

نظر با اينكه دولت مزدور عراق با عدم رعايت كليه موازين و قرار دادهاي بين المللي به كشور جمهوري اسلامي ايران تجاوز نموده و احتمال استفاده مزدوران دولت بعثي عراق از فرودگاه ها و بنادر كشورهاي امارات متحده عربي و بعضي از شيخ نشين هاي حوزه خليج فارس مي رود.بدين وسيله اعلام ميگردد هرگونه استفاده از تسهيلات بندري و يا هوايي كشور هاي ياد شده عليه جمهوري اسلامي ايران با عكس العمل شديد نيروهاي رزمنده مدافع ايراني مواجه خواهد گرديد.

كشور جمهوري اسلامي ايران جوابگوي عواقب ناشي از عدم رعايت اصولي اشاره شده در اين اعلاميه نخواهد بود.

فرمانده نداجا ناخدا افضلي

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران

سرتيپ فلاحي

59/6/31

فايلها
21.pdf 381.58 KB
 
امتیاز دهی