سرهنگ ابو الفتح یافت آبادی

وی در سال 1309 در تهران متولد گردید و در سال 1330 موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید و در سال 1333 از دانشکده افسری هوایی فارغ التحصیل وبه درجه ستواندومی مفتخر گردید.در سال 1342 با طی دوره معلمی کنترل شکاری به ایستگاه رادار تبریز منتقل و در سال 1345 به عنوان معاون عملیات و فرمانده ایستگاه رادار مشهد انتخاب و در سال 1348 به عنوان معاون و رئیس عملیات بابلسر و در سال 1350 فرمانده ایستگاه رادار شهر آباد و در سال 1351 فرمانده ایستگاه رادار تبریز و در سال 1354 نماینده نیروی هوایی در کارخانه توپ اورلیکن در سویس و در سال 1356 جانشین فرمانده منطقه دوم در همدان و در سال 1357 به عنوان اولین فرمانده پدافند هوایی بعد از پیروزی انقلاب انتخاب و در مورخه 15/2/59 به افتخار بازنشستگی نایل آمد.