استخــدام
 

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)آجا با مدارک کاردانی ،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مورد نیاز به صورت افسری پیمانی استخدام می کند.

به گزارش روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)بنابر اعلام مدیریت گزینش و استخدام این قرارگاه رشته های و مدارک تحصیلی مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته یا گرایش تحصیلی

جنسیت

طیف استخدامی

تعداد مورد نیاز

1

دکتری

دامپزشکی

مرد

نظامی

3 نفر

2

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

مرد

نظامی

2 نفر

3

کارشناسی ارشد

عمران-سازه

مرد

نظامی

2نفر

4

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان روسی

مرد

نظامی

1نفر

5

کارشناسی

عمران-(عمران و نقشه برداری)

مرد

نظامی

7نفر

6

کارشناسی

مترجمی زبان روسی

مرد

نظامی

1نفر

7

کارشناسی

روانشناسی بالینی

مرد

نظامی

4 نفر

8

کارشناسی

برق-الکترونیک

مرد

نظامی

11نفر

9

کارشناسی

رایانه-(نرم افزار و IT )

مرد

نظامی

4نفر

10

کارشناسی

بهداشت و محیط

مرد

نظامی

5 نفر

11

کارشناسی

بهداشت حرفه ای

مرد

نظامی

2نفر

12

کارشناسی

بینایی سنجی

مرد

نظامی

1نفر

13

کارشناسی

صنایع-صنایع

مرد

نظامی

2نفر

14

کاردانی

فوریت های پزشکی

مرد

نظامی

3نفر

  دانلود شرایط، زمان و نحوه ثبت نام متقاضیان

 
 
امتیاز دهی