پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   18:30:42
آشنایی با ادوات و تجهیزات
آشنايي با شناورهاي نيروي دريايي
ناوشكن :
  • 1390/8/8 يكشنبه ناوشكن :
    ناوشكن (destroyer) به ناو جنگي سريع، با مانور پذيري و پايداري بالا گفته مي شود كه براي اسكورت و نگهباني از كشتي هاي بزرگ تر در يك ناوگان يا گروه جنگي در مقابل قايق ها و زيردريايي هاي دشمن استفاده مي شود.
زيردريايي
  • 1390/8/8 يكشنبه زيردريايي
    زيردريايي يك وسيلهٔ نقيله شناور است كه مي‌تواند در زير سطح آب حركت كند. شناوري است كه همانگونه كه از نامش پيداست توانايي شنا در زير آبها را دارد.
هواناو يا هاوركرافت
  • 1390/8/3 سه‌شنبه هواناو يا هاوركرافت
    نوعي شناور دريايي است كه بر روي بالشتكي از هوا تكيه دارد. هواناو توانايي گذشتن از پهنه‌هاي گوناگون بر روي زمين و همچنين گذر از روي آب را دارد.