تفسیر
تفسیر آیات برگزیده جزء 5:

تفسیر آیات برگزیده جزء 5:

درس  اول            سرپرستی درنظام خانواده                            دانلود

درس دوم             برخی از حقوق                                          دانلود

درس سوم           شهادت معصومان علیهم السلام درقیامت         دانلود

درس چهارم         گناه 1                                                       دانلود

درس پنجم          امیدبخش ترین آیات                                       دانلود 

درس ششم          خودستانی                                                  دانلود

 
درس هفتم          عدالت دراسلام                                          دانلود                  

درس هشتم        جهاد                                                         دانلود

درس نهم            قطعیت مرگ                                               دانلود

درس دهم           چگونگی مقابله با جنگ نرم دشمن                  دانلود

درس یازدهم        شفاعت                                                     دانلود

درس دوازدهم      سلام وتحیت                                               دانلود

 

 

 

 نمونه سوالات تفسیر :

جزوه تفسیر ماه مبارک رمضان ( اقتصاد مقاومتی از منظر اسلام )    دانلود (حجم 1040kb)

نمونه سولات تفسیر مرحله 32 ( جزء 29 )       دانلود (حجم 632kb)

نمونه سولات تفسیر مرحله 26 ( جزء 23 )       دانلود (حجم 154kb)

نمونه سولات تفسیر مرحله 25 ( جزء 22 )       دانلود (حجم 136kb)

نمونه سولات تفسیر مرحله 24 ( جزء 21 )       دانلود (حجم 87kb)

نمونه سولات تفسیر مرحله 23 ( جزء 20 )       دانلود (حجم 120kb)

نمونه سولات تفسیر مرحله 22 ( جزء 19 )       دانلود (حجم 131kb)

نمونه سولات تفسیر مرحله 21 ( جزء 18 )       دانلود (حجم 110kb)
بيشتر