شنبه 29 شهریور 1399   14:23:12
اسناد تاریخی نظامی
1398/11/1 سه‌شنبه

اسناد تاریخی موجود در این مرکز به لحاظ قدمت و اعتبار از بی نظیر ترین اسناد تاریخ نظامی محسوب می شود. کلیه احکام و فرامین قشونی که در سالهای اولیه تأسیس ارتش نوین به صورت دستی نگاشته می شد به همراه نمونه هایی از اسناد مالی و دارایی های ارتش، هم اکنون در شرایطی مناسب از لحاظ ایمنی نگهداری می شود. انتقال پرونده کارگزینی فرماندهان رده بالای (قبل از انقلاب) ارتش از اداره نیروی انسانی ستاد آجا و سازماندهی آنها ، از دیگر اسناد تاریخی و قابل توجه موجود در این مرکز است. همچنین اسناد و مکاتبات یگانهای نظامی در عملیات های دفاع مقدس می تواند راهگشای بسیاری از پژوهشهای جنگ باشد. از دیگر اسناد موجود در این مرکز می توان به اسناد شرفعرضی و همچنین اطلاعیه های روزانه ستاد مشترک ارتش در دوران دفاع مقدس اشاره کرد.

بيشتر