یکشنبه 22 تیر 1399   19:57:48
اهداف و خدمات

اهداف و خدمات:

اهداف كلي:

1-گردآوري و ساماندهي اسناد و منابع متناسب با نيازهاي جامعه استفاده كننده( درون سازماني و برون سازماني) براي ارتقاء سطح دانش تخصصي و عمومي.
2-ارائه خدمات اطلاع رساني به محققين (درون سازماني و برون سازماني) از اطلاعات.
3-كمك به ارتقاء فرهنگ دانش نظامي جامعه.


اهداف تخصصي:

1. مجموعه سازي منابع اطلاعاتي چاپي

2. ثبت، سازماندهي و آماده سازي منابع گردآوري شده چاپي به منظور سهولت دستيابي.
3.راه اندازي، توسعه و بروز رساني لينك مركز اسناد جهت دستيابي كاربران به اطلاعات.
4. ارائه خدمات امانت منابع به پژوهشگران مطابق آئين نامه موجود.

خدمات عمومي:

منظور از خدمات عمومي، كليه فعاليت هايي است كه به منظور اطلاع رساني و نيز ارائه راهنمايي‌هاي علمي و مطالعاتي به كارشناسان ارتش و بيرون از ارتش صورت مي گيرد.
1- مرجع:

هدف از ارائه خدمات مرجع، پاسخگويي و كمك به محققان به صورت حضوري براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز، راهنمايي پژوهشگران در انتخاب منابع مناسب مورد نظر و نيز ارائه خدمات ارجاعي همچون معرفي مراكز ديگر در جهت تكميل اطلاعات مراجعين مي باشد.
آگاهي رساني در زمينه منابع موجود در مركز، ياري رساندن به محققين جهت يافتن اسناد و مدارك مورد نياز و نيز پاسخ به سؤالاتي كه در زمينه منابع موضوع مورد تحقيق شان  بوجود مي آيد.

 2- امانت:

خدمات امانت شامل: امانت منابع به اعضا و راهنمايي كلي مراجعين در بدو ورود به مركز، ورود اطلاعات مربوط به اعضاء و ورود اطلاعات مربوط به امانت و بازگشت كتاب ها و نيز خدمات تمديد و رزرو منابع در رايانه مركز انجام مي گيرد.

 

 

بيشتر