سه‌شنبه 29 مرداد 1398   14:14:32
معرفی

آرشيو اسناد اين مركز حاوي مجموعه اي از؛ اسناد، نشريات و روزنامه ها، مقالات و پژوهش ها، تصاوير، نوار صوتي و تصويري مي باشد.

اسناد: اسناد تاريخي موجود در اين مركز به لحاظ قدمت و اعتبار از بي‌نظيرترين اسناد تاريخ نظامي محسوب مي شوند. كليه احكام و فرامين قشوني كه در سالهاي اوليه تأسيس ارتش نوين به صورت دستي نگاشته مي شد به همراه نمونه هايي از اسناد مالي و دارايي هاي ارتش، هم اكنون در شرايطي مناسب در اين مركز نگهداري مي شود. انتقال پرونده كارگزيني فرماندهان رده بالاي (قبل از انقلاب) ارتش از اداره نيروي انساني ستاد آجا و سازماندهي آنها، از ديگر اقدامات اين مركز به منظور حفظ اسناد تاريخي نظامي است. همچنين اسناد نظامي مربوط به دوران دفاع مقدس نظير اسناد و مكاتبات يگان هاي نظامي در عمليات‌هاي دفاع مقدس و اطلاعيه هاي جنگ در اين مذكر نگهداري مي شود. در حال حاضر تهيه نسخ الكترونيكي از اين اسناد در دستور كار مركز قرار دارد.

نشريات و روزنامه ها: در اين مركز نسخ قابل توجهي از نشريات پيش و پس از انقلاب محفوظ مانده و از ميان آنها نشرياتي كه هم اكنون نيز انتشار مي يابند، همچنان تهيه و بايگاني مي شوند.

مقالات، پايان‌نامه و پژوهش‌ها: به منظور افزايش غناي اطلاعات موجود در مركز و نيز ارائه خدمات بيشتر و بهتر به پژوهشگران، تصميم گرفته شد كه نسخه اي از پايان نامه دانش آموختگان دانشگاه‌هاي ارتش و طرح هاي پژوهشي اجرا شده در سازمان، نگهداري و اطلاع رساني شود.

تصاوير: در بخش تصاوير، عكس هاي تاريخي بي نظيري از دوران قاجار و پهلوي در زمينه هاي اجتماعي، سياسي و نظامي گردآوري، حفظ و نگهداري مي گردد. همچنين طرح هايي از لباس سربازان و افسران ارتش ايران از دوران هخامنشي تا به امروز به دست آمده است.

نوار صوتي و تصويري: در اين بخش بيش از 2000 ساعت نوار مصاحبه با رزمندگان جنگ تحميلي محفوظ مانده است و اقداماتي به منظور تبديل آنها به لوح فشرده صورت گرفته شده است.

بيشتر