یکشنبه 22 تیر 1399   21:46:10
معرفی

معرفي بخش كتاب:

بخش مهمي از گنجينة مركز اسناد سا ع س آجا را مجموعه كتاب‏هاي اين مركز تشكيل مي‏دهد و در طول ساليان گذشته همواره مورد استقبال پژوهشگران و محققين متعددي از داخل و خارج از سازمان قرار گرفته است. مجموعه كتاب‌هاي اين مركز بيش از 8000 عنوان كتاب مي‏باشد كه 1342 تعداد آن به موضوعات تاريخي، 598 عنوان تاريخ نظامي، 1002 عنوان دفاع مقدس، 1541 عنوان معارف و علوم ديني، 964 عنوان روابط بين‌الملل، 486 عنوان ادبيات و 1783 عنوان كتاب شامل موضوعات روانشناسي، خانواده، پزشكي، دارايي، ورزش، حقوق قضايي، مديريت، انتخابات، علمي، جامعه‌شناسي و فرهنگي، هنري و آموزشي مي‏باشد.

بيشتر