یکشنبه 22 تیر 1399   21:51:01
کتب تاریخ نظامی

1.     دانشكده افسري امور اداري قشون- مؤلف نايب سرهنگ بُسك- مترجم سلطان بيژن گيلانشاه- فروردين 1314- چاپ اول

اين كتاب مخصوص دانشجويان سال اول دانشكده افسري در حوزه آشنايي با امور اداري در سال 1314 كتابت گرديده است كه از كتب بسيار كمياب مي باشد.

 

2.     آئين نامه لباس ارتش شاهنشاهي ايران- جلد دوم- شهريور 1318- چاپخانه ارتش

در اين كتاب كه چاپ 1318 هجري شمسي مي باشد آئين نامه كلي لباس و درجه و علائم و نشانهاي دانش آموزان، درجه داران، افسران خرد، افسران ارشد و امرا به صورت مصور آمده است و جزء آثار كمياب مي باشد.

نمايه: نيروي زميني و امنيه- لباس رسمي- لباس نيم رسمي- لباس شب

 

3.     قانون محاكمات نظامي- مصوبه تيرماه  1307- مطبعه كل قشون

در اين كتاب كه در تيرماه 1307 مصوب و اجرايي گرديده است قوانين و حد و حدود جرائم و تخلفات توضيح داده شده است كه جزء آثار كمياب مي باشد.

نمايه: قانون محاكمات- تجديد نظر- ديوان هاي حرب- خلع درجه- قانون نيروهاي مسلح

 

4.     امنيت ملي- تاليف سرهنگ ستاد سعيد رضواني- شهريور ماه 1341- چاپخانه ارتش

اين كتاب در بيست و يك فصل با محوريت موضوعي روابط بين الملل و امنيت ملي تهيه و تدوين شده است.

نمايه: ژئوپولتيك- طرح و توليد تسليحات- عمليات مركب- تجسس و توسعه

 

5.     تاريخ دريانوردي ايرانيان- مؤلف پروفسور هادي حسن- مترجم گيو آقاسي- چاپ اول 1355

اين كتاب تاريخ دريانوردي ايرانيان از دوران افسانه اي تا قرن شانزدهم ميلادي را مورد بررسي قرار داده است.

نمايه: دريانوردي- دريانوردي ايرانيان- دريانوردي هخامنشيان- دريانوردي ساسانيان- دريانوردي در آغاز اسلام

 

6.     2500 سال بر روي درياها- تاليف دريابد فرج اله رسائي

اين كتاب در خصوص تاريخ دريانوردي در ايران از دوران كهن و افسانه اي تا نيروي دريايي شاهنشاهي پس از جنگ جهاني دوم در بيست و هشت فصل نگارش شده است.

نمايه: دريانوردي ايرانيان- خليج فارس نامي باستاني و ابدي- جنگ دريايي مارتن- نبرد سالامين- علل وقايع شهريور 1320

 

7.     تاريخ پنجاه ساله نيروي زميني- نگارش سپهبد محمد كاظمي- آبان 1355

در اين كتاب چند جلي وضعيت نيروي زميني ارتش بصورت مفصل به بحث گذاشته شده است.

نمايه: نيروي زميني- وقايع شهريور 1320- آموزش در نيروي زميني- روحيه و رفاه نيروي زميني

 

8.     تاريخچه ناوشكن ببر- چاپخانه نيروي دريايي-

اين كتاب تاريخچه ورود به خدمت ناوشكن ببر به نيروي دريايي ارتش مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.

نمايه: ناوشكن ببر- ناوشكن زلازر- ناو مين جمع كن سيمرغ

 

9.     تاريخ ژاندارمري ايران – مؤلف سرهنگ دكتر جهانگير قائم مقامي

در اين كتاب تاريخ ژاندامري در ايران از قديمي ترين ايام تا عصر حاضر (پهلوي) شرح و توضيح داده شده است. از كتب قديمي وكمياب اين مركز محسوب مي شود.

نمايه: تاريخ ژاندارمري- ژاندارمري دولتي- آلماني ها و ژاندارمري- گارد جنگلي و منابع طبيعي- نيروي پايداري

 

10.  عكس و مشخصات جنگ افزارهاي ارتش- چاپخانه ارتش- ارديبهشت 1349

در اين كتاب مشخصات و مختصات كليه سلاح ها و جنگ افزراهاي نيروهاي زميني، هوايي و دريايي ارتش به صورت كامل و باطبقه بندي محرمانه شرح داده شده است و از اثار كمياب مي باشد.

نمايه: جنگ افزار- طپانچه توكارين- تفنگ سيمينف نيمه خودكار- سوخو7- ميگ17- خودرو آبي خاكي 4×4  گاز-  ناوچه موشك انداز كمار- ناوچه ازدر افكن پي 60

 

11.كتاب روزشمار تاريخ ايران (از مشروطه تا انقلاب اسلامي)، مولف باقر عاقلي ، تهران 1374

اين كتاب در دو جلد وقايع و اتفاقات مهم ايران از سال 1275 هجري شمسي تا انقلاب شكوهمند اسلامي ايران بيان و توضيح داده  شده است كه جزو آثار مهم و كمياب در بخش تاريخ اين مركز محسوب مي گردد.

نمايه: تاريخ- روز شمار- مشروطه- شخصيت هاي سياسي- شخصيت هاي مذهبي- وقايع سياسي

12.تاريخ نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي-مولف سرهنگ مرتضي طلوعي-چاپخانه نيروي هوايي ارتش - سال 1355 .

نمايه: تاريخ- تاريخ نيروي هوايي ارتش از آغاز-

 

13. تاريخ دريانوردي ايرانيان- مولف پرفسور هادي حسن- مترجم: گيو آغاسي- چاپ كتيبه چاپ اول سال 1355

نمايه: دريانوردي ايرانيان هخامنشيان- دريانوردي ايرانيان در دوران اوليه اسلام- دريانوردي ايرانيان از قرن دهم تا قرن شانزدهم

 

14.كارنامه جاويد1351 جلد بيستم- چاپخانه ارتش شاهنشاهي 1351

    نمايه: ليست و تصوير درگذشتگان ارتش قبل از انقلاب

 

15. تاريخچه عمليت نظامي جنوب – مولف ارتشبد بهرام آريانا – چاپخانه ارتش – چاپ اول سال 1343

نمايه: سركوب عشاير جنوب از اسفند 1341 تا 1342

بيشتر
تصوير ها
بيشتر