یکشنبه 22 تیر 1399   21:03:23
آرشیو روزنامه

در بخش روزنامه در اين مركز روزنامه هاي كثيرالانتشاري از قبيل روزنامه اطلاعات از سال 1305 و روزنامه كيهان از سال 1357؛ و همچنين نسخ روزنامه هاي همشهري، جمهوري، جام جم، سلام، ايران، آزادگان، ابرار و اخبار و ... تهيه و در شرايط مطلوبي و بصورت تيراژ نسبتاً كامل حفظ و نگهداري و جهت استفاده پژوهشگران و محققان قابل ارائه مي باشد. علاوه بر اين در سال هاي اخير نسخه الكترونيك روزنامه هاي كثيرالانتشار نظير اطلاعات، كيهان، جام جم، ايران و جمهوري در اين مركز جمع آوري و آرشيو مي گردد.

بيشتر