یکشنبه 22 تیر 1399   20:55:04
مجلات نظامی قبل از انقلاب

در بخش مجلات اين مركز، عناوين متنوع و متعددي مانند مجله قشون؛ مهنامه ارتش؛ مجله پياده نظام؛ مجله ارتش؛ مجله سواره نظام؛ مجله نظامي؛ مهنامه قضايي؛ دانشكده افسري و.... در شرايط مناسب حفظ و نگهداري مي شود.

 از اين ميان مي توان به «مجلة نظامي قشون» اشاره كرد كه امروز به نام «صف» توسط سازمان عقيدتي سياسي ارتش چاپ و منتشر و با پيشينه اي 92 ساله، با سابقه ترين و پرتيراژترين نشريه نظامي كشور محسوب مي گردد. نخستين شمارة اين نشريه در روز شنبه اول اسفند 1300 هجري شمسي منتشر شد. «مجلة نظامي قشون» ابتدا با قطع روزنامه اي و در هشت صفحه و به صورت هفتگي تا سال 1303چاپ شد تا اينكه در اين سال از نظر قطع، محتوا و دوره انتشار ابتدا بصورت دو هفته نامه و پس از آن تا سال 1313 بصورت مجله ماهنامه درآمد. از سال 1314 قشون به «مجله ارتش» تغيير نام داد. مجله ارتش از سال 1323 تا 1326 بصورت فصلنامه و دوباره بصورت ماهنامه درآمد. و از سال 1334 به «ماهنامه ارتش» و از سال 1336 به «مهنامه ارتش» تغيير نام پيدا كرد و تا سال 1357 ادامه داشت و از مهر 1358 يعني از شماره دوم پس از پيروزي انقلاب تاكنون به نام «صف» چاپ و منتشر مي گردد. در اين مركز كليه شمارگان اين مجله بصورت كامل و در شرايطي مطلوب جهت استفاده علاقمندان حفظ و نگهداري مي گردد.

 براي مشاهده 3 شماره نخست مجله نظامي قشون اينجاكليك نماييد .

 

بيشتر