بيشتر
آشنايي مركز تفنگداران دريايي منجيل

در ارديبهشت ماه سال 1350 پايكاه مذكور توسط يك تيم 7 نفره از غواصان داخلي كه دوره كماندوئي را در خارج از كشور طي نموده بودند،در منطقه منجيل مورد شناسايي قرار گرفته ، و به منظور مركزي جهت آموزش دوره هاي كماندوئي انتخاب گرديد. اين مركز در ابتدا با عنوان مركز آموزش تكاوران دريايي فعاليت آموزشي خود را به طور رسمي از تاريخ 15/1/51 با پذيرش اولين دوره كلاه سبز (تكاوران دريايي)شروع نموده و پس از آن دوره هاي مد نظر به طور متوالي با فارغ التحصيلي سي دوره درجه داري وچهار دوره افسري تا پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ادامه يافت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي با هدف قطع هر گونه وابستگي نظامي به مستشاران خارجي و تربيت تفنگداران متعهد و متخصص با اتكاء به نيروهاي متدين وبا تجربه خودي و بهره گيري از امكانات موجود داخلي اين مركز تحت عنوان فرماندهي تفنگداران دريايي به مأموريت آموزشي خود ادامه داده و هم اكنون از قدمت سي ساله برخوردار مي باشد.

اهداف:

اين مركز آموزشي به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در بخش عمليات هاي ويژه دريايي (آبخاكي)اهداف ذيل را مد نظر دارد:

1-تربيت دانش آموزان زبده از لحاظ نيروي جسماني به همراه پرورش و تقويت اعتقادات و نيروي ايماني و ارتقاء معلومات علمي و نظامي آنان

2- پرورش دانش آموزان با زندگي سخت در محيط هاي ويژه ، نظير زندگي و اجراي ماموريت در كوهستان ،جنگل ، كوير ودريا

3- آشنا ساختن دانش آموزان به عنوان يك نيروي نظامي با قوانين و مقررات آئين نامه انضباطي و قوانين آجا

4-آموزش جنگ افزارهاي مدرن نظامي جهت كسب تجربه ،مهارت و آمادگيهاي لازم و بكار بردن آنهادر شرايط ويژه

5-پرورش نيروهاي مبتكر وخلاق با داشتن اعتماد به نفس لازم ،به همراه ايمان قوي براي اجراي ماموريتهاي واگذار شده جهت نيل به اهداف نظام مقدس جمهوري  اسلامي ايران برابربا منويات فرماندهي معظم كل قوا.

ماموريت

تقويت بنيه ها و زير بناي اعتقادي و ايجاد روح دين باوري به همراه آمادگي جسماني ،در شرايط سخت ودشوار جهت پرورش وآموزش دانش آموزان استخدامي پايورنداجا براي اجراي مأموريتهاي محوله اين نيرو.

سازمان مصوب فرماندهي آموزش تفنگداران دريايي:

1-آموزشگاه نظامي : آموزشگاه نظامي اين فرماندهي بر مبناي برنامه هاي آموزشي مصوب درنظام تحصيلي سال واحدي در يك سطح ،دانش پژوهان خود را تحت آموزش قرار مي دهد:

- دانش آموزان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و به صورت پيماني جذب اين مركز آموزشي مي شوند به مدت يك سال آموزشهاي مورد نياز را كه شامل سه مرحله سپاهيگري ،تيمي و رزم آبخاكي مي شود طي نموده و پس از آن با طي نمودن 149 ساعت دروس عقيدتي سياسي به درجه مهناوييكمي مفتخر مي شوند.

2-مركز آموزش جنگهاي آبخاكي: اين مركز جهت خود كفايي سازمان رزمي تفنگداران دريايي، آموزش هاي زير را به افسران فارغ التحصيل دانشگاه نداجا(دانشگاه دريايي حضرت امام خميني (ره)نوشهر)كه جهت طي دوره مقدماتي تكاوري و همچنين دوره عالي جنگهاي آبخاكي به اين مر كز اعزام مي شوند، بر عهده دارد.اين مركز افتخار دارد دو دوره تكاوري ويژه افسران ارشد را به استعداد 13 نفر با موفقيت به پايان رسانيده ودوره اول تكاوري فارغ النحصصيلان نزاجا را شروع نمايد.                                         
در اين مركز دوره تخصصي تفنگداران و تكاوران دريايي براي درجه داراني كه مي بايست به در جه ناو استوار يكمي نائل شوند و همچنين دوره سرپرستي جنگهاي آبخاكي را براي درجه داراني كه مي بايست به در جه ناوبانسومي مفتخر شوند اجرا نمايد.

علاوه بر موارد فوق دوره هاي مخابرات تفنگداري،سلاحهاي سنگين (سلاحهاي با سهم تير منحني و سلاحهاي با سهم تير مستقيم )،دوره ش.م.ه دوره پدافند هوائي و مهندسي رزمي ، آموزش تربيت مربي مقاومت جسماني،آموزش فيريكي جزء مأموريتهاي اين مركز مي باشد.در اين مركز آموزش دوره هاي عمليات ويژه دريايي و شناسايي دريايي  S.B.Sكه در گذشته در خارج از كشور آموزش داده مي شد ،هم اكنون بحول و قوه الهي وتلاش شبانه روزي كاركنان در مركز آموزش جنگهاي آبخاكي فرماندهي آموزش تفنگداران دريايي درحال اجرامي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 22162