يكشنبه 24 آذر 1398   10:47:43
ویژه نامه سالگرد شهید ستاری و همرزمانش

قسمتی از سخنان شهید سرلشکر منصور ستاری«ما باید این واقعیت را بپذیریم که در یک مرحله ای قرار گرفته ایم که دیگر امریکایی و انگلیسی نمی آید برای ما کار کند، پس به امید چه کسی نشسته ایم؟»

«ما خود باید با تلاش پیگیر، کارهای خود را انجام دهیم و نتیجه کارهایمان را هم به آیندگانی که بعد از ما می آیند منعکس کنیم تا راه را اشتباه نروند.»

 

 
امتیاز دهی