ویژه نامه سالگرد شهید ستاری و همرزمانش
سخنی قابل تأمل از شهید ستاری
قسمتی از سخنان شهید سرلشکر منصور ستاری
«ما باید این واقعیت را بپذیریم که در یک مرحله ای قرار گرفته ایم که دیگر امریکایی و انگلیسی نمی آید برای ما کار کند، پس به امید چه کسی نشسته ایم؟»

«ما خود باید با تلاش پیگیر، کارهای خود را انجام دهیم و نتیجه کارهایمان را هم به آیندگانی که بعد از ما می آیند منعکس کنیم تا راه را اشتباه نروند.»

 


 
امتیاز دهی